آویز ضد انفجار cosime EW

آویز ضد انفجار cosime EW

 

آویز کارگاهی ضد انفجار cosime

آویز کارگاهی ضد انفجار cosime

Caratteristiche : Apparecchi di illuminazione per lampade a scarica
Features : Lighting fixture for discharge lamps
Materiali : Lega leggera e vetro borosilicato
Materials : Light alloy (aluminium) and borosilicate glass
A richiesta Lampada, gabbia e riflettore
Optional Lamp, guard and reflector

Catalog-Downloading

جهت اطلاع از قیمت و موجودی آویز ضد انفجار با این شرکت تماس حاصل نمایید

آخرین ویرایش: 30 مه 2020 توسط شاپ صنعت
Top