بی متال

انواع بی متال با کیفیت مناسب

جهت حفاظت موتور سه فاز در برابر اضافه بار استفاده می شود

بی متال

بی متال

تعریف اورلود :

اورلود وسیله ی حفاظت کننده ی موتور در برابر جریان اضافی است .

انواع اورلود :

1- اورلود حرارتی:

نوع حرارتی اورلود، در انواع مختلفی ساخته می شود که متداول ترین نوع آن «بی‌متالی» است. این نوع از رله ی اضافه جریان همراه با کنتاکتور در مدار،به صورت سری با موتور نصب می گردد. از اورلود بی متالی در کلید اتوماتیک نیز جهت حفاظت در برابر جریان زیاد استفاده می شود.

ساختمان داخلی بی متال:

در ساختمان داخلی آنها از دو فلز آهن و برنج که بر روی هم پرس شده و به صورت یکپارچه دیده می شوند استفاده شده است.

بر اثر عبور جریان از بی متال ،دو فلز گرم می شوند و طول آنها افزایش می یابد. از آن جایی که ضریب انبساط طولی یکی از فلزات بیشتر از دیگری است . دو فلز با هم به سمت فلزی که ضریب انبساط طولی کمتری دارد خم  می شوند .در نتیجه مسیر عبور جریان کنتاکتها باز و مدار قطع می شود.

در رله های حرارتی ، سه تیغه تعبیه شده که سیم حامل جریان چند حلقه به دور آن پیچیده  می شود. در اثر عبور جریان اضا فه بار، هادی ها گرم ، حرارات به بی متال منتقل می شود و باعث خم شدن تیغه می شود. حرکت هر یک از بی متالها به اهرمی فشار می آورد و با جا به جا شدن اهرم ، یک میکرو سوئیچ که دارای کنتاکت تبدیل باز و بسته است تغییر وضعیت می دهد و مدار فرمان را قطع می کند. این رله ها تنظیم پذیر هستند.

در نمونه ی سه فاز این رله ها رله ی حرارتی از سه پل قدرت برای عبور جریان اصلی مصرف کننده تشکیل شده و دو کنتاکت فرمان دارد. یکی کنتاکت بسته جهت قطع مدار تغذیه ی کنتاکتور و دیگری کنتاکت باز که پس از عمل بی متال بسته می شود و برای اطلاع دادن از خطای حاصل در مدار است.

بعضی از این رله ها دارای کلیدی هستند که برای دو حالت دستی و اتوماتیک طراحی شده اند، بدین مفهوم که در حالت دستی پس از قطع بی متال باید دکمه RESETرا فشار داد تا رله به حالت اول بازگردد. در حالت اتوماتیک رله پس از مدت زمان معینی به حالت اول باز می گردد.

2- اورلود مغناطیسی:

نوع مغناطیسی آن بوبینی است که در اثر عبور جریان زیاد (بیشتر از حد تنظیم شده) شدت میدان مغناطیسی آن به حد لازم برای انجام عمل مکانیکی قطع مدار رسیده و ومدار را قطع می کند. از این نوع اورلود در کلیدهای اتوماتیک نیز جهت حفاظت در برابر خطای اتصال کوتاه استفاده می شود.

می دانیم که یک اتصال کوتاه باید سریع قطع شود بنابراین در چنین موقعیتی نمی توان از رله اضافه باری(حرارتی) استفاده نمود چون گرم شدن بیمتال رله به یک زمان نسبتاً طولانی نیاز دارد.

این رله از یک هسته مغناطیسی که اطراف آن چند دور سیم پیچیده شده، تشکیل گردیده است.عبور جریان اتصال کوتاه باعث مغناطیس شدن و جذب اهرم قطع می شود.این رله را به طور مجزا به ندرت مورد استفاده قرار می دهند و در کلیدهای اتوماتیک از آنها به همراه رله های حرارتی بهره می گیرند. به این ترتیب قطع مغناطیسی در صورت بروز اتصال کوتاه، مدار را فوراً قطع نموده و مانع از سوختن قطعه ی بیمتال می شود.

تیغه های فرمان و قدرت:

هر گاه مقدار جریان عبوری از یکی از فازها بیشتر از میزان تنظیمات آن شود، کنتاکت بسته (NC=Normally Close) (95-96) که در سر  راه مدار فرمان بوبین کار گذاشته شده، باز می شود و کنتاکتور از حالت مغناطیس خارج شده، مدار قدرت موتور قطع می گردد.

همزمان با باز شدن کنتاکت 95-96، (Normally Open=NC) (97-98) اورلود بسته شده و لامپی را که برای اخطار در نظر گرفته شده روشن می کند.

تیغه های مدار قدرت با شماره های یک رقمی از 1 تا 6 و ترمینال های تیغه های فرمان که به صورت دوبل (باز و بسته ) می باشند را با شماره های 95 تا98 مشخص می کنند.

اتصال بار تک فاز به بی متال سه فاز:

در صورت استفاده از یک بی متال سه فاز برای یک مصرف کننده تک فاز، باید قطع کننده یکی از فازها را با قطع کننده فاز دیگر سری نموده و از کنتاکت باقی مانده برای اتصال به مصرف کننده استفاده نمود.

مزایا و معایب بی متال :

 در صورت بروز اشکال در یک فاز ، دو فاز دیگر به اضافه مدار فرمان از کار باز می ایستند .

هر چه شدت جریان بیشتر شود مقدار حساسیت بی متال نیز بیشتر خواهد شد.

در صورتیکه به صورت مداوم 10٪ اضافه بار وجود داشته باشد بی متال بعد از 2 ساعت مدار را قطع میکند.

اگر جریان به 10 برابر جریان نامی برسد در کمتر از 2 ثانیه مدار را قطع میکند .

یکی از معایب بی متال حساس بودن آن نسبت به درجه حرارت محیط است.

لیست قیمت بی متال

نوعقابل نصب روی کنتاکتورمحدوده تنظیمات جریانقیمت (ريال)
بی متال (رله حرارتی)9A و 12A5/. تا 34/.329/000
بی متال (رله حرارتی)9A و 12A9/. تا6 /.329/000
بی متال (رله حرارتی)9A و 12A1/2 تا 8/.329/000
بی متال (رله حرارتی)9A و 12A1/6تا 1/1329/000
بی متال (رله حرارتی)9A و 12A2/1تا 1/5329/000
بی متال (رله حرارتی)9A و 12A3 تا 2329/000
بی متال (رله حرارتی)9A و 12A4/2 تا 2/8329/000
بی متال (رله حرارتی)9A و 12A5 تا 3329/000
بی متال (رله حرارتی)9A و 12A6 تا 4329/000
بی متال (رله حرارتی)9A و 12A8 تا 5/6329/000
بی متال (رله حرارتی)9A و 12A12 تا 8329/000
بی متال (رله حرارتی)18A و 25A و 32A6 تا 4329/000
بی متال (رله حرارتی)18A و 25A و 32A9 تا 6329/000
بی متال (رله حرارتی)18A و 25A و 32A12 تا 8329/000
بی متال (رله حرارتی)18A و 25A و 32A18 تا 12329/000
بی متال (رله حرارتی)18A و 25A و 32A22 تا 15329/000
بی متال (رله حرارتی)18A و 25A و 32A25 تا 17329/000
بی متال (رله حرارتی)18A و 25A و 32A32 تا 22514/000
بی متال (رله حرارتی)40A و 50A و 65A18 تا 12514/000
بی متال (رله حرارتی)40A و 50A و 65A22 تا 15514/000
بی متال (رله حرارتی)40A و 50A و 65A25 تا 17514/000
بی متال (رله حرارتی)40A و 50A و 65A32 تا 22514/000
بی متال (رله حرارتی)40A و 50A و 65A40 تا 28514/000
بی متال (رله حرارتی)40A و 50A و 65A50 تا 34514/000
بی متال (رله حرارتی)75A و 85A و 100A40 تا 28514/000
بی متال (رله حرارتی)75A و 85A و 100A50 تا 34514/000
بی متال (رله حرارتی)75A و 85A و 100A65 تا 45764/000
بی متال (رله حرارتی)75A و 85A و 100A 75تا 52764/000
بی متال (رله حرارتی)75A و 85A و 100A85 تا 59764/000
بی متال (رله حرارتی)75A و 85A و 100A100 تا 70764/000
بی متال (رله حرارتی)115A و 130A و 150A80 تا 481/422/000
بی متال (رله حرارتی)115A و 130A و 150A115 تا 691/602/000
بی متال (رله حرارتی)115A و 130A و 150A130 تا 781/602/000
بی متال (رله حرارتی)185A و 225A و 265A130 تا 781/932/000
بی متال (رله حرارتی)185A و 225A و 265A185 تا 1111/932/000
بی متال (رله حرارتی)185A و 225A و 265A225 تا 1351/932/000
بی متال (رله حرارتی)300A و 400A225 تا 1352/472/000
بی متال (رله حرارتی)300A و 400A300 تا1803/595/000
بی متال (رله حرارتی)500A و 630A و 800A500 تا3006/094/000

لیست قیمت پایه بی متال

نوعقابل نصب بر روی کنتاکتورقیمت ( ريال)
پایه بی متال12A و 9A167/000
پایه بی متال18A و 25A و 32A218/000
پایه بی متال40A و 50A و 65A232/000
پایه بی متال75Aو85Aو100A287/000

جهت اطلاع ازتخفیف انواع بی متال بااین شرکت تماس حاصل فرمایید

برای امتیاز دادن کلیک کنید!
آخرین ویرایش: 25 فوریه 2016 توسط شاپ صنعت

لطفا به سوال زير پاسخ دهيد ؟ * زمان وارد نمودن سوال امنیتی به پایان رسیده ،لطفا سوال جدید امنیتی را بارگذاری کنید و جواب دهید.

Top