دستگاه فرز cnc Archives | گلند | سینی کابل | نردبان کابل

در دسته بندی : دستگاه فرز cnc

دستگاه فرز cnc

دستگاه فرز cnc

دستگاه فرز cnc     دستگاه CNC چیست وبه چه صورت کار می کند : ماشین ابزارهایی که به کمک کامپیوتر هدایت می شوند CNC گفته میشوند. به کمک CNC به تدریج دقت مورد نیاز برای تولید قطعات پیچیده در صنایع مختلف مانند هوافضا و قالب سازی حاصل شد. با دست یابی به تلرانسهای بسیار

Top