سرو موتور چیست؟ Archives | گلند | سینی کابل | نردبان کابل

در دسته بندی : سرو موتور چیست؟

سرو موتور چیست؟

سرو موتور چیست؟ جهت مشاهده کلیه قطعات لطفاً کلیک کنید   سرو موتور چیست و چه کاربردی دارد؟ در کاربردهای مـدرن ، واژه سرو یا مکانیــسم سرو به یک سیستم کنـترلی فیدبک که متغیر کنترل شونده ، موقعیت یا مشتق موقعیت مکانیکی به عنوان سرعت و شتاب است، محدود می شود.   یک سیستم کنترلی

Top