قالب سازی Archives | گلند | سینی کابل | نردبان کابل

در دسته بندی : قالب سازی

قالب سازی

قالب سازی سریع را می توان به دو دسته قالبسازی موقت و قالبسازی دائمی که هر کدام شامل روشهای مستقیم  وغیر مستقیم می شوند، تقسیم کرد. قالب سازی RTV Silicon Rubber یکی از رایج ترین کاربردهای نمونه سازی سریع در قالبسازی، ساخت قالب به روش RTV Silicon Rubber می باشد. سیلیکون ماده ای گران و

Top