لودسل چیست؟ Archives | گلند | سینی کابل | نردبان کابل

در دسته بندی : لودسل چیست؟

لودسل چیست؟

لودسل در لغت به معنای سلول وزن،‌ وزن سنج یا حسگر بار است. لودسل یا Load Cell یک نوع حسـگر الکترونیکی برای اندازه گیری وزن و نـیرو است که در سیـستم های تـوزین مورد استـفاده قـرار می گیرد . این محـصول تغـییرات وزن را بر اساس تغییر ولتاژ براساس وزن بار وارده حس کـرده و

Top