نخستین خودروی خورشیدی Archives | گلند | سینی کابل | نردبان کابل

در دسته بندی : نخستین خودروی خورشیدی

نخستین خودروی خورشیدی

انرژی تولید شده توسط پنل های خورشیدی که بر روی سقف تعبیه شده اند، بیش از نیاز واقعی خودرو است و مازاد انرژی قابلیت انتقال به شبکه برق را دارد و به همین علت Stella بعنوان نخستین خودروی انرژی مثبت جهان نیز محسوب می‌شود. محققان هلندی موفق به طراحی و ساخت نخستین خودروی خورشیدی خانواده

Top