اساس کارسلولهای خورشیدی Archives | گلند | سینی کابل | نردبان کابل

در دسته بندی : اساس کارسلولهای خورشیدی

اساس کار سلولهای خورشیدی

اساس کار سلولهای خورشیدی ۱- تعریف ۲- مزایا و معایب ۳- عوامل مؤثر بر بازده ۱- انرژی فتوولتاتیک تبدیل نور خورشید به الکتریسیته از میان یک سلول فتوولتاتیک (pvs) می باشد، که بطور معمول یک سلول خورشیدی نامیده می شود. سلول خورشیدی یک ابزار غیر مکانیکی است که معمولاً از آلیاز سیلیکون ساخته شده است.

Top