چراغ آویزضد انفجارBAD71 Archives | گلند | سینی کابل | نردبان کابل

در دسته بندی : چراغ آویزضد انفجارBAD71

چراغ آویز ضد انفجار bad71

چراغ آویزضد انفجارBAD71

چراغ آویزضد انفجارBAD71

چراغ آویزضد انفجارBAD71 فروش چراغ آویزBAD71   BAD71 Series Explosion-proof Light Fittings Explosion protection to -CENELEC -IEC Can be used in Zone 1 and Zone 2 Zone 21 and Zone 22 Available lamp (max. 500W) -Self ballast high pressure mercury lamp (SME) -Incandescent lamp (A) -Electromagnetic induction lamp (QL) External terminal compartment, easy connection and maintenance. Two enclosure

Top