آویز ضد انفجار CORTEM EWA Archives | گلند | سینی کابل | نردبان کابل

در دسته بندی : آویز ضد انفجار CORTEM EWA

آویز ضد انفجار CORTEM EWA

آویز ضد انفجار CORTEM EWA

آویز ضد انفجارCORTEM EWA مختصری از آویز ضد انفجار  مدل  EWA: آویز ضد انفجار CORTEM EWA :چراغ آویز ضدانفجارEWA به طور معمول برای نور داخلی یا خارجی مورد استفاده قرار گیرد. این لامپ های تخلیه حاوی بخار جیوه، متال هالید و بخار سدیم با فشار بالا می باشد. مشخصات چراغ آویز ضدانفجار کورتم : جنس

Top