پروژکتور ضد انفجار cortem-SLEE Archives | گلند | سینی کابل | نردبان کابل

در دسته بندی : پروژکتور ضد انفجار cortem-SLEE

پروژکتور ضد انفجار SLEE CORTEM

پروژکتور ضد انفجار cortem-SLEE

پروژکتور ضد انفجار cortem-SLEE

فروش پروژکتور ضد انفجار cortem-SLEE     مختصری ازکمپانی CORTEM: یکی از بزرگترین کمپانی های ایتالیایی در حال تولید قطعات و محصولات ضد انفجار است.این کمپانی از سه زیر مجموعه و کمپانی دیگر با نام های Cortem،Elfit و Fondisonzo تشکیل شده است که در سال 1980 استارت فعالیت خود را زده و در طی این

Top