مهتابی ضد انفجار cortem Archives | گلند | سینی کابل | نردبان کابل

در دسته بندی : مهتابی ضد انفجار cortem

مهتابی ضد انفجار دو قلو

مهتابی ضد انفجار cortem

مهتابی ضد انفجار cortem

مهتابی ضد انفجار cortem چراغ مهتابی ضدانفجار cortem نمایندگی تجهیزات ضد انفجار مختصری از کمپانی CORTEM: یکی از بزرگترین کمپانی های ایتالیایی در حال تولید قطعات و محصولات ضد انفجار است.این کمپانی از سه زیر مجموعه و کمپانی دیگر با نام های Cortem،Elfit و Fondisonzo تشکیل شده است که در سال 1980 استارت فعالیت خود

Top