مهتابی ضد انفجار cortem EXEL Archives | گلند | سینی کابل | نردبان کابل

در دسته بندی : مهتابی ضد انفجار cortem EXEL

مهتابی ضد انفجار EXEL CORTEM

مهتابی ضد انفجار cortem EXEL

مهتابی ضد انفجار cortem EXEL

چراغ مهتابی ضد انفجار cortem EXEL   مشخصات فنی مهتابی ضدانفجار CORTEM EXEL : مهتابی ضد انفجار cortem EXEL به دلیل داشتن ویژگی های فنی خاص طراحی شده، قابلیت استفاده در مناطق پرخطر و مستعد انفجار با درجه حفاظت های Zone 1& 2 و Zone 21 &22  مانند صنایع پتروشیمی،نفت و گاز و کارخانجات شیمیایی

Top