کلید 25 آمپر ضدانفجار Archives | گلند | سینی کابل | نردبان کابل

در دسته بندی : کلید 25 آمپر ضدانفجار

کلید ضد انفجار 3 فاز

کلید 25 آمپر ضدانفجار

کلید 25 آمپر ضدانفجار

کلید 25 آمپر ضدانفجار با بدنه فلزی کلید های سلکتوری ضد انفجار وارم،کرتم،اشتال کلید دو پل ضد انفجار مختصری از سلکتور سوئیچ : کلید (switch) وسیله قطع و وصل مکانیکی که قادر به وصل کردن ، عبور و قطع جریان ها در شرایط عادی مدار می باشد که ممکن است شامل شرایط اضافه بار بهره برداری

Top