رگولاتور ها Archives | گلند | سینی کابل | نردبان کابل

در دسته بندی : رگولاتور ها

رگولاتورها

رگولاتور ها

رگولاتور ها

رگولاتور ها   جهت مشاهده کلیه قطعات برق صنعتی لطفاً کلیک کنید رگولاتورهای ضریب قدرت رگولاتورهای ضریب قدرت PRA، کنترل و تنظیم ضریب قدرت را به صورت تمام دیجیتال انجام می دهد، این کار باعث قرائت دقیق و قابل اطمینان ضریب قدرت بون تاثیر خطاهای ناشی از وجود قطعات نیمه هادی (هارمونیک) می شود. الگوریتم

Top