در دسته بندی : ضدانفجار صفحه اصلی

چراغ قوه ضد انفجار

چراغ قوه ضد انفجار

چراغ قوه ضد انفجار

به طور کلی می توان گفت که روشنایی نقش پر رنگی در زندگی انسان ها دارد و این نیاز اساسی آن ها از طریق منابع روشنایی متنوع از قبیل مهتابی، لامپ ها، چراغ قوه و … برآورده می شود. اما موضوع به همین سادگی نیست؛ چرا که ما در مکان های اضطراری و هولناک مانند

مهتابی فلزی ضد انفجار

مهتابی فلزی ضد انفجار

امروزه کمتر کسی پیدا می شود که اهمیت روشنایی را در زندگی انکار کند چرا که اگر در زندگی و فعالیت های روزانه خود از نور و امر روشنایی محروم باشد؛ به طور کلی کلیه فعالیت های روانه او مختل می شود و عملا ادامه زندگی بسیار سخت و دشوار خواهد شد؛ به همین علت

glands explosion proof

گلند ضد انفجار

انفجار از جمله حوادثی است که امکان دارد برای هر فردی رخ دهد و لازم به ذکر است که تجهیزات ضد انفجار پیشرفته بسیاری تولید شده است که در کاهش این دسته از فاجعه ها نقش پر رنگی را ایفا کرده است و یکی از آن ها گلند ضد انفجار است که استفاده از آن

Top