چراغ خیابانی Archives | گلند | سینی کابل | نردبان کابل

در دسته بندی : چراغ خیابانی

چراغ خیابانی

چراغ خیابانی و مشخصات آن

چراغ خیابانی و مشخصات آن

ساخت چراغ خیابانی (لاکپشتی) دایکاست با قیمت مناسب تولید چراغ خیابانی , چراغ لاکپشتی با IP43 وIP65  انواع چراغ پرسی وچراغ دایکاست لاکپشتی مشخصات انواع چراغ دایکاست خیابانی : انواع چراغ خیابانی با بدنه 125 وات دایکاست و پرسی توانایی : 70-50-35 وات سدیم و 125 جیوه مصرف : معابر و کوچه ها – کارخانجات و

Top