فیلتر هارمونیک Archives | گلند | سینی کابل | نردبان کابل

در دسته بندی : فیلتر هارمونیک

فیلتر حذف هارمونیک

فیلتر هارمونیک

فیلتر هارمونیک

فیلتر هارمونیک انواع فیلترهای هارمونیک راکتور های فیلتر هارمونیک  در ارتباط سریال با بانک خازن در قدرت واحدهای اصلاح عامل استفاده می شود راکتور( فیلترحذف هارمونیک) مشخصه فیلتر حذف هارمونیک: استاندارد 1990 – IS5553 ویژگیهای فیلتر حذف هارمونیک : با خروجی تا 100KVAR با ولتاژ های 690 – 525- 440 با ضریب فیلتر 14 % –

فیلتر هارمونیک زیمنس

فیلتر هارمونیک زیمنس

فیلتر هارمونیک زیمنس   فیلتر هارمونیک چیست ؟ امروزه با افزایش سیستم های اتوماسیون در کلیه رشته های تولیدی و خدماتی، استفاده از عناصر نیمه هادی در مدارات کنترل به جای رله ها افزایش چشمگیری یافته است. عمده ترین مشخصه این قطعات، تغییر شکل موج سینوسی برق شهر و تبدیل آن به موج هایی است

Top