فیلتر هارمونیک زیمنس Archives | گلند | سینی کابل | نردبان کابل

در دسته بندی : فیلتر هارمونیک زیمنس

فیلتر هارمونیک زیمنس

فیلتر هارمونیک زیمنس

فیلتر هارمونیک زیمنس

فیلتر هارمونیک زیمنس   فیلتر هارمونیک چیست ؟ امروزه با افزایش سیستم های اتوماسیون در کلیه رشته های تولیدی و خدماتی، استفاده از عناصر نیمه هادی در مدارات کنترل به جای رله ها افزایش چشمگیری یافته است. عمده ترین مشخصه این قطعات، تغییر شکل موج سینوسی برق شهر و تبدیل آن به موج هایی است

Top