فیوز مینیاتوری Archives | گلند | سینی کابل | نردبان کابل

در دسته بندی : فیوز مینیاتوری

فیوز مینیاتوری هیوندای

فیوز مینیاتوری

فیوز مینیاتوری

فیوز مینیاتوری هیوندای مختصری درباره فیوز مینیاتوری: کلید مینیاتوری وسیله‌ای است که مدارهای الکتریکی را در برابر جریان غیر مجاز محافظت می‌کند. اگر جریانی بیش از جریان نامی از فیوز بگذرد فیوز می‌سوزد و بدین ترتیب جریان برق، قطع می شود. به عبارت ساده، فیوز یک وسیله حفاظتی است که در تجهیزات و مدارات الکتریکی

Top