کلید اتوماتیک -هوایی Archives | گلند | سینی کابل | نردبان کابل

در دسته بندی : کلید اتوماتیک -هوایی

کلید اتوماتیک-هوایی

کلید اتوماتیک-هوایی

کلید اتوماتیک-هوایی

کلید اتوماتیک-هوایی انواع کلیدهای اتوماتیک هوایی مختصری درمورد کلید های اتوماتیک : به منظور حفاظت تأسیسات روشنایی، برق صنعتی، سیم و کابل و ماشین آلات در برابر اضافه بار و جریان اتصال کوتاه از فیوز، کلید- فیوز و کلیدهای اتوماتیک استفاده میگردد. از انجایی که اولا فیوزها همیشه نمی توانند عمل حفاظت موضعی و سلکتیو

Top