کلید حرارتی Archives | گلند | سینی کابل | نردبان کابل

در دسته بندی : کلید حرارتی

کلید حرارتی

کلید حرارتی

کلید حرارتی

کلید حرارتی   کلید حرارتی(در گروه  دژنکتورها می باشد) این کلید ها همانند رله های اضافه جریان و یا بی متال ها اضافه جریان را قطع می کند با این تفاوت که به صورت دستی می توان آن را قطع و وصل کرد.   کلید قدرت یا دژنکتور: دژنکتور کلیدی است که می تواند در

Top