کنتاکتور خازنی بندیکت Archives | گلند | سینی کابل | نردبان کابل

در دسته بندی : کنتاکتور خازنی بندیکت

کنتاکتور خازنی بندیکت

کنتاکتور خازنی بندیکت

کنتاکتور خازنی بندیکت

کنتاکتور خازنی بندیکت فروش کنتاکتورهای خازنی بندیکت   مختصری درباره کنتاکتور خازنی ها: در تابلوهای خازنی جهت وارد کردن خازنها به مدار شبکه از این کنتاکتورهای مخصوص استفاده می کنیم. این کنتاکتورها دارای یک مقاومت جهت محدود کردن جریان های هجومی ناشی از اتصال خازنها به مدار هستند ماهیت الکتریکی خازن، در لحظه سوئیچینگ اتصال

Top