کنتاکتور خازنی TC Archives | گلند | سینی کابل | نردبان کابل

در دسته بندی : کنتاکتور خازنی TC

کنتاکتور خازنی TC

کنتاکتور خازنی TC

کنتاکتور خازنی TC

فروش کنتاکتور خازنی TC   مختصری درباره کنتاکتور خازنی ها: همانطور که در مقاله آشنایی با انواع تابلو های برق توضیح داده شد در تابلوهای خازنی جهت وارد کردن خازنها به مدار شبکه از این کنتاکتورهای مخصوص استفاده می کنیم. این کنتاکتورها دارای یک مقاومت جهت محدود کردن جریان های هجومی ناشی از اتصال خازنها

Top