مهتابی ضد انفجار Technor Archives | گلند | سینی کابل | نردبان کابل

در دسته بندی : مهتابی ضد انفجار Technor

مهتابی ضد انفجار Technor

مهتابی ضد انفجار Technor

فروش مهتابی ضد انفجار Technor   مهتابی ضد انفجار چیست ؟ مهتابی های ضد انفجار مطابق با استاندارد های بین المللی و اروپایی و قابل استفاده درفضا های خشک و مرطوب مانند صنایع شمیایی ، میدان های نفتی ،  صنایع فولاد ، برق ، بنادر و صنایع نفتی می باشند . این مناطق ، مناطقی

Top