پرژکتورضدانفجارzone2 Archives | گلند | سینی کابل | نردبان کابل

در دسته بندی : پرژکتورضدانفجارzone2

پرژکتور ضد انفجار ZONE2

پرژکتورضدانفجارzone2

پرژکتورضدانفجارzone2

پرژکتورضدانفجارzone2   پرژکتورضدانفجارzone2 پرژکتورضد انفجار zone2 مدل (RFN (section R   مختصری از پرژکتور ضد انفجار زون 2 کوزیمه : مواد بدنه پرژکتورضدانفجارzone2 تشکیل شده از پوشش آلیاژی است و بخش شفاف آن از جنس شیشه است. بازتابنده این محصول از جنس آلومینیوم می باشد و قابلیت بازتابنده نور را دارد . نصب و را

Top