انواع رله ها و کاربرد های آنها Archives | گلند | سینی کابل | نردبان کابل

در دسته بندی : انواع رله ها و کاربرد های آنها

انواع رله ها و کاربرد های آنها

انواع رله ها و کاربرد های آنها

انواع رله ها و کاربرد های آنها   حفاظت تجهیزات و دستگاه های سیستم قدرت در مقابل عیوب و اتصالیها ، به وسیله کلید قدرت انجام می گیرد قبل از اینکه کلید قدرت بتواند باز شود ، سیم پیچی عمل کننده آن باید تغذیه شود این تغذیه به وسیله رله های حفاظتی انجام می پذیرد

Top