کنتاکتور خازنی ها Archives | گلند | سینی کابل | نردبان کابل

در دسته بندی : کنتاکتور خازنی ها

کنتاکتور

کنتاکتور

کنتاکتور

 کنتاکتور آشنایی با کنتاکتور ها : کنتاکتورها کلید کنترل شونده ای هستند که برای کلید زنی یک مدار کنترل یا قدرت استفاده می شوند.کنتاکتور و رله شباهت زیادی به هم دارند با این تفاوت که رله ها برای کاربرد های آمپر پایین به کار می روند.کنتاکتور ها در سایز ها و ولتاژهای متفاوتی تولید میگردند

کنتاکتور خازنی ها

کنتاکتور خازنی ها

کنتاکتور خازنی ها جهت مشاهده کلیه قطعات برق صنعتی لطفاً کلیک کنید چرا باید از کنتاکتورهای خازنی استفاده کرد؟ یک خازن دقیقا در لحظه کلیدزنی(سوئیچینگ) کاملا رفتاری همانند اتصال کوتاه از خود نشان می دهد. این امر باعث ایجاد جریان هجومی شدید در لحظه سوئیچینگ خازن در شبکه می گردد. جریان هجومی ارتباط مستقیمی با

Top