کنتاکتور چیست؟ Archives | گلند | سینی کابل | نردبان کابل

در دسته بندی : کنتاکتور چیست؟

کنتاکتور چیست؟

کنتاکتور چیست؟ کنتاکتور و مدارهای کنتاکتوری: مزایای استفاده از کنتاکتورها نسبت به کلید دستی : 1- مصرف کننده از راه دور کنترل می شود . 2- از چند نقطه می توان مصرف کننده را کنترل کرد . 3- امکان طراحی مدار فرمان اتوماتیک برای مراحل مختلف کار مصرف کننده وجود دارد . 4- سرعت قطع

Top