اورلود اشنایدر Archives | گلند | سینی کابل | نردبان کابل

Tag Archives: اورلود اشنایدر

بی متال اشنایدر

بیمتال اشنایدر

بیمتال اشنایدر

بیمتال اشنایدر       مختصری درباره بیمتال: در رله حرارتی ها، سه تیغه تعبیه شده که سیم حامل جریان چند حلقه به دور آن پیچیده  شده است. که در اثر عبور جریان  اضافه بار، هادی ها گرم ، حرارات به بیمتال منتقل می شود که سبب حالت گرفتن وخم شدن تیغه می شود. حرکت

Top