درباره اشنایدر الکتریک Archives | گلند | سینی کابل | نردبان کابل

Tag Archives: درباره اشنایدر الکتریک

schneider

کنتاکتور اشنایدر

کنتاکتور اشنایدر

کنتاکتور اشنایدر   مختصری درباره کنتاکتور : کنتاکتوراشنایدر کلید کنترل شونده است که برای کلید زنی یک مدار کنترل یا قدرت استفاده می شود موارد استفاده کنتاکتور اشنایدر الکتریک: ماشین های صنعتی راه اندازی و کنترل اکثر ماشین ها کنترل و فرمان از راه دور توسط کنتاکتور ایمن تر و اقتصادی تر است امکان قطع

Top