کلید اتوماتیک و کلید غیر اتوماتیک Archives | گلند | سینی کابل | نردبان کابل

Tag Archives: کلید اتوماتیک و کلید غیر اتوماتیک

انواع کلید ها

انواع کلید ها شناخت انواع کلیدها بمنظور حفاظت تأسیسات روشنائی، برق صنعتی، سیم و کابل و ماشین آلات در برابر اضافه بار و  جریان اتصال کوتاه از فیوز، کلید- فیوز و کلیدهای اتوماتیک استفاده میگردد. لیکن به لحاظ اینکه  اولا  فیوزها همیشه نمی توانند عمل حفاظت موضعی و سلکتیو را در انواع مختلف شبکه ها

Top