بایگانی‌های sigmaelektrik | گلند | سینی کابل | نردبان کابل

Tag Archives: sigmaelektrik

کنتاکتور خازنی سیگما

کنتاکتور خازنی سیگما

کنتاکتور خازنی سیگما

کنتاکتور خازنی سیگما نمایندگی کنتاکتور خازنی سیگما   مختصری درباره کنتاکتور خازنی سیگما کنتاکتور خازنی سیگما به طور خاص طراحی شده اند که نیازهای نرم افزار منحصر به فرد را برای PFC تک یا گروهی اداره کنند.  مقاومت در برابر یک اتصال ویژه کمکی اولیه برای خاموش کردن خازن ها پیش می آید، بنابراین تماس

Top