سینی کابل شبکه ای

سینی کابل شبکه ای

سینی کابل شبکه ای ( مش)

سینی کابل شبکه ای در دو مدل تهویه ای و بدون تهویه وجود دارد.با قابلیت برنامه های کاربردی بسیار سبک وزن از داخل

 

سینی کابل شبکه ای

سینی کابل شبکه ای

چرا سینی شبکه ای(مش):

از این نوع سینی کابل اغلب برای جدا کردن سیم کوچکتر از یکدیگر و پشتیبانی از سیم استفاده می شود.

ویژگی های این سیستم عبارتند از:

• باز بودن پایین و اطراف سینی جهت تهویه گرمای سیم ها
• سبک وزن، مقاوم در برابر خوردگی و ساخته شده از جنس آلومینیوم

آخرین ویرایش: 11 مرداد 1395 توسط شاپ صنعت

مطالب مرتبط

Top