آویز ضد انفجار CORTEM EWA Archives | گلند | سینی کابل | نردبان کابل

در دسته بندی : آویز ضد انفجار CORTEM EWA

آویز ضد انفجار جدید cortem

آویز ضد انفجار CORTEM EWA

آویز ضد انفجار CORTEM EWA

آویز ضد انفجارCORTEM EWA مختصری از آویز ضد انفجار  مدل  EWA: آویز ضد انفجار CORTEM EWA :چراغ آویز ضدانفجارEWA به طور معمول برای نور داخلی یا خارجی مورد استفاده قرار گیرد. این لامپ های تخلیه حاوی بخار جیوه، متال هالید و بخار سدیم با فشار بالا می باشد. مشخصات چراغ آویز ضدانفجار کورتم : جنس

Top