اینورتر Archives | گلند | سینی کابل | نردبان کابل

در دسته بندی : اینورتر

اینورتر COTEK

اینورتر Cotek

اینورتر Cotek

اینورتر Cotek فروش انواع اینورتر Cotek و انواع مبدل جریان DC به AC در توان های مختلف اینورتر یا اینورتور چیست؟ از اینورتر (Inverter) جهت تبدیل جریان مستقیم به جریان متناوب استفاده میشود.(Inverter: مبدل جریان مستقیم به جریان متناوب یا DC به AC میباشد). موج تولید شده توسط اینورترها یک موج مربعی میباشد که می‌توانیم

Top