چراغ آویز ضد انفجار Technor Archives | گلند | سینی کابل | نردبان کابل

در دسته بندی : چراغ آویز ضد انفجار Technor

آویز ضد انفجار technor

چراغ آویز ضد انفجار Technor

چراغ آویز ضد انفجار Technor

فروش چراغ آویز ضد انفجار Technor   Aluminium with low content of copper IP65 Ex-d IICT5 230V 50/60 Hz مشخصات کلی  آویز ضد انفجار Technor: این نوع چراغ آویز دارای شیشه شفاف ، ضد ضربه و بوسیله چسب مخصوص ،بدنه چراغ و حباب آب بندی شده اند. طراحی چراغ آویز ضد انفجار technor به نحوی

Top