جعبه تقسیم ضد انفجار Technor Archives | گلند | سینی کابل | نردبان کابل

در دسته بندی : جعبه تقسیم ضد انفجار Technor

جعبه تقسیم ضد انفجار technor

جعبه تقسیم ضد انفجار Technor

جعبه تقسیم ضد انفجار Technor

جعبه تقسیم ضد انفجار Technor     مختصری از جعبه تقسیم ضد انفجار : جعبه تقسیم ها در دونوع روکارو توکار ودر شکل ها و با جنس های مختلف که معمولا از جنس آلومینیوم یا جی آر پی و به صورت گرد ساخته وبه کار می روند. جعبه تقسیم ها محل اصلی ارتباط اجزای الکتریکی

Top