سینی کابل استاندارد | کاربرد سینی کابل استاندارد| استاندارد سینی کابل

سینی کابل استاندارد

سینی کابل استاندارد

یک سیستم برق کشی نصب شده با سینی کابل استاندارد و مهندسی، ویژگی های ایمنی مطلوب زیادی دارد که این ویژگی ها با سیستم برق کشی لوله ایی حاصل نمی شوند.

سینی کابل استاندارد

سینی کابل استاندارد

سینی کابل استاندارد چیست ؟

سینی کابل ها مسیر عمده ایی برای عبور (انتقال ) گازهای سمی، منفجرشونده یا فاسد کننده فراهم نمی کنند در حالیکه در مورد لوله ها این مورد صدق می کند. در محیط های صنعتی انفجارهایی رخ داده که در آن سیستم های لوله ایی به صورت حلقه ایی از زنجیره ایی از رخدادها بوده اند که شرایط ایجاد انفجار را به وجود آورده اند. این انفجارها با سیستم برق کشی سینی کابل رخ نمی دادند چون گازهای منفجر شونده به منطقه بحرانی لوله کشی نشده بودند. این مورد حتی زمانی که لوله ها درزگیری شده باشند هم رخ می دهد. نوعی نقص در تجهیزات یا شرایط غیرطبیعی وجود داشته که باعث شده گاز به لوله نشت کند. اگرچه این مورد رخ می دهد.

درزگیری لوله ها از سرایت انفجار به داخل لوله ها جلوگیری می کنند ولی به اندازه کافی محکم نیستند که از ورود رطوبت یا گاز جلوگیری کنند.انفجار ایستگاه فرعی الکتریکی 6 اکتبر 1979 در پمپ گاز لیکوفاید در کلمبیا مریلند نمونه خوبی از ورود گاز منفجرشونده به درون لوله درزگیری شده به طول 200 متر میباشد.

این ایستگاه فرعی ویران شد، یک کارگر کشته شد و یک متصدی به شدت سوخت. این انفجار رخ نمیداد اگر از سیستم سینی کابل به جای سیستم لوله ایی استفاده می شد. کارخانه شیمیایی نیوجرسی که ابزار و تجهیزات الکترونیکی در یکی از اتاق های کنترل اش داشت هم به همین صورت دچار سانحه شد.

بعلاوه گازهای منفجرشونده ، گازهای فاسدکننده و سمی از نواقص تجهیزات کارخانه شیمیایی می تواند به درون لوله ها و سپس به تجهیزات و اتاق های کنترل نفوذ کند که در آن پرسنل کارخانه و تجهیزات حساس ممکن است در معرض گازها قرار گیرند.

در مکان هایی که در آن سینی کابل ممکن است به عنوان هادی اساسی تجهیزات در تطابق با بخش های3(C) NEC 392.7, استفاده شود، اجزای سیستم تجهیزات  اساسی خودشان را معطوف به بازرسی بصری و همچنین رسیدگی و بررسی پیوستگی و دوام الکتریکی می کنند.

آخرین ویرایش: 2 آبان 1396 توسط شاپ صنعت

مطالب مرتبط

لطفا به سوال زير پاسخ دهيد ؟ * زمان وارد نمودن سوال امنیتی به پایان رسیده ،لطفا سوال جدید امنیتی را بارگذاری کنید و جواب دهید.

Top